Het project

Woontij gaat samen met LiveFree en met medewerking van de Gemeente Texel de eerste autonome woningcorporatie woning realiseren in Nederland. Hiermee maken Woontij en de gemeente Texel een statement om CO2 neutraal verplaatsbare woningen te bouwen met minimale impact op de natuur en de omgeving. CO2 neutrale woningen gaan veel verder dan zogenaamde nul-op-de-meter woningen met betrekking tot CO2-reductie. Bij de nul-op-de-meter woning wordt er een balans gevonden tussen opwekking en gebruik, maar is men in de winter nog steeds afhankelijk van fossiele brandstof om de woning te kunnen gebruiken. Bij CO2 neutrale woningen is er geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen. Het energie akkoord van Parijs vereist dit soort woningen pas in 2030. Door gebruik te maken van verplaatsbare woningen is hergebruik of herbestemming mogelijk ook op andere locaties. Hierbij gaan geen grondstoffen verloren en is de impact op natuurlijke resources ook in dit opzicht minimaal.

Het project omvat 4 energie leverende woningen, waarvan één van de vier tevens CO2 neutraal (lees onafhankleijk) is. De CO2 neutrale woning doet geen beroep op externe bronnen en is dus onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

De energie leverende woningen hebben per saldo ook geen CO2 bijdrage, maar zijn wel afhankelijk van externe bronnen. Het verschil in uitvoering is dan ook alleen de enrgie opslagcapaciteit die bij de CO2-woning veel groter is.

Hiermee voldoen alle woningen reeds aan de toekomstige eisen tot minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De drie energie leverende woningen zijn reeds zodanog voorbereid dat deze met relatief eenvoudige ingrepen ook afhankelijk van externe bronnen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door dit project te koppelen aan een ander energie project op Texel.

De locatie

De locatie op Texel waar deze woningen worden gerealiseerd is aan de Pontweg 133, naast het zogenaamde Tubantia gebouw (zie kaartjes)

4 nieuwe woningen op de locatie naast het Tubantia gebouw